Hà Nội: 1.690 dự án bị đề nghị thu hồi đất

0
12

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Theo đó, UBND TP đề nghị HĐND TP thông qua danh mục 1.690 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là hơn 5.685ha (trong đó số dự án thu hồi đất năm 2018 chuyển tiếp sang danh mục thu đất năm 2009 là 941 dự án, với diện tích là hơn 3.417ha, gồm 759 dự án vốn ngân sách với hơn 2.009ha và 182 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích hơn 1.318ha).

Ngoài ra, UBND TP cũng đề nghị thông qua danh mục 296 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, với diện tích hơn 507ha.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo UBND TP, trong năm thực hiện, Sở TN-MT rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, Sở TN-MT tổng hợp báo thành phố, trình HĐND TP xem xét vào giữa năm.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thông qua thì Sở TN-MT tổng hợp báo cáo thành phố, trình thường trực HĐND thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Tờ trình này sẽ được HĐND TP. Hà Nội đưa ra thảo luận và thông qua vào kỳ họp thứ 7 diễn ra từ 4-8/12.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội , an ninh quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn TP; hoạt động của HĐND TP; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP…

HĐND TP cũng xem xét các báo cáo chuyên đề quan trọng về các vấn đề: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND TP thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030”…

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng dự kiến xem xét thông qua 6 nghị quyết thường kỳ, 15 nghị quyết chuyên đề. Một trong những nghị quyết chuyên đề mà HĐND TP dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp này liên quan đến việc phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, HĐND TP sẽ xem xét các nghị quyết thường kỳ liên quan đến các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của TP; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021, ngân sách địa phương, dự toán ngân sách cấp TP năm 2019; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách TP năm 2017; tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP năm 2019; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn Bất động sản Việt Nam (Reatimes)