Tiềm năng doanh nghiệp bất động sản tùy thuộc vào quỹ đất

0
21

Số lượng doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán hiện lên đến 65. Thời gian qua cùng với sự tăng giá của bất động sản lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bất động sản ngày một tăng. Đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư vào cổ phiếu bất động sản nhưng cần thận trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu.
Đó là nội dung chính được nhiều chuyên gia nhận định tại hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản” vừa diễn ra tại TP.HCM.

Nguồn CafeLand